Array

RUDVEDHA TOWNSHIP

Chetlamallapuram (V) Kallur (M), KURNOOL (Dt)

Rudvedha Township-2

Konganapadu(V), Kallur (M), KURNOOL (Dt)

Solar City C-Block

Near Orvakal Main Road, KURNOOL (Dt)

Vayuputhra Township-II

Near Orvakal Main Road, KURNOOL

Manali Township

NANNUR TOLL PLAZA, KURNOOL

Amaravati Nagar

GARGEYAPURAM MAIN ROAD, KURNOOL

Sri Dttatreya Township-II

salkapuram kodumur road, KURNOOL (Dt)

Solar Township-II

Nandalya road, Orvakal,  KURNOOL (Dt)